BIOklar Profi 60 - Prietokový filter

Bio klar je profesionálny typ trojkomorového filtračného systému . Vhodný pre jazierka do 60m3. Bio klar je vyrobený z kvalitných PE laminátov s robustnou konštrukciou. Každá komora je vybavená šupátkom pre rýchle a jedoduché vypustenie vody a nečistôt. Kapacita filtra je 900 L a 3komory, kapacia jazierka je 60000 L, odporúčaný výkon čerpadla 15000 l/ h. Čerpadlo nasáva vodu z jazierka do prvého modulu, ktorý je na spodnej časti modulu. Tu sa spomaľuje tok vody a vyzráža najhrubšie znečistenia. Spodná časť každej komory slúži ako usadzovač nádrže, z ktorej sa zrazenina dá ľahko odstrániť otvorením ventilu nachádza sa na najnižšej časti modulu. Voda sa potom odovzdá do hornej časti nádrže, kde špeciálne filtre kefy, vzhľadom pripomínajú kefy na umývanie fliaš vykonajú mechanickú očistu.Správajú sa predovšetkým mechanicky. Druhá komora - netkanná filtračna Japonská rohož. Potom sa vďaka prietoku vody dostáva do druhého a tretieho modulu. Vždy sa prvé nečistoty zachytávajú v spodnej časti a potom prechádzajú filtračným materiálom, ktorý spočíva na špeciálnom rošte. Druhý modul je naplnený buď hrubou tkaninou, alebo Japonskou rohožou, ktorá zachytáva jemnejšie suspendované častice. Tretia komora - substrát Aquarock. Tretí modul spĺňa predovšetkým úlohu biologickú. Aquarock tvorí veľmi priaznivé prstredie pre nitrifikačné baktérie.

BIOklar Profi 60 - Prietokový filter

Kód produktu:

AZ34

Cena:

Cena s DPH /
1 450,00 €
1 111,00
+